Dwusemestralne studia podyplomoweProgramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Oficjalny patronat: koncern DMG Polska, SIEMENS, MITUTOYO, autoryzowany patrtner szkoleniowy firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

IBM prowadzi dwusemestralne zaoczne studia podyplomowe na specjalności "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie", które adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, w szczególności wyższej technicznej oraz pragną uzupełnić swoją wiedzę i kwalifikacje z zakresu:

  • obsługi i programowania centrów obróbczych ze sterowaniem HEIDENHAIN, FANUC, SIMUMERIK
  • korzystanie z sond pomiarowych RENISHAW
  • opracowania procesów technologicznych dla obrabiarek CNC
  • komputerowego wspomagania wytwarzania CAD/ CAM/ CAE
  • podstawowych zasad projektowania procesów technologicznych;
  • zasad organizacji produkcji i eksploatacji wyrobów;

Zajęcia odbywają się w jednej z najnowocześniejszych w kraju Pracowni Obrabiarek Sterowanych Numerycznie wyposażonej w maszyny, urządzenia i oprogramowanie komputerowe przez następujące firmy: DMG, MORI, Mitutoyo, PMP Poland, Renishaw, Sandvik, Siemens, FANUC, Autodesk, MTS, NewTech Solutions, Nicom Computers, Premium Technology, Zalco. Na wyposażeniu laboratorium jest m.in. pięcioosiowe centrum frezarskie typu DMU40monoBLOCK ze sterrowaniem HEIDENHAIN iTNC530 z sondami OMP40 i NC4 firmy Renishaw, centrum tokarskie typu NEF400V3 ze sterowaniem Sinumerik 840D SL, urządzenie optyczne Microset 210VIO do pomiaru geometrii narzędzi skrawających oraz współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC Crysta firmy Mitutoyo. Dysponujemy również najnowszymi wersjami programów komputerowych: Autocad, Inventor, Mechanical Desktop, SolidWorks, MTS, MasterCam, EdgeCam, SolidCam, SprutCam i inne. Programowania obrabiarek uczą głównie technolodzy z przemysłu. W programie studiów przewidziane są również zajęcia laboratoryjne w nowoczesnych firmach produkcyjnych.

Studia trwają dwa semestry, prowadzone są systemem zaocznym (sobota-niedziela, 7 zjazdów w semestrze, łącznie realizowanych jest w roku ok. 276 godz. zajęć wykładowych, projektowych i laboratoryjnych). Warunkiem ich ukończenia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.

Opłaty:
-opłata rekrutacyjna - 85,00 zł
-opłata za I semestr - 3000,00 zł
-opłata za II semestr - 3000,00 zł
-opłata za świadectwo - 30,00 zł


Kandydaci dokonują wpłat na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr rachunku - 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779
Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
z dopiskiem - ST. PODYPLOMOWE PROGRAM. OBRAB. STEROW. NUMER.--
Programowanie centrum frezarskiego
DMC635V

Pomiar przy pomocy współrzędnościowej
maszyny pomiarowej Crysta firmy Mitutoyo

Wymagane dokumenty:


Kontakt - sekretariat IBM© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn