Zakład Inżynierii Materiałowej
Kierownik:
dr inż. Wojciech Kucharczyk
tel.: +48 (48) 361-76-80

Zakład Technologii Mechanicznej
Kierownik:
dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
tel.: +48 (48) 361-76-17

Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. ndzw.
tel.: +48 (48) 361-76-81





© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn