Współpraca z przemysłem, ekspertyzy

Prace badawcze i ekspertyzy dla firm

Świadczone usługi związane są ściśle z profilami badawczymi zakładów wchodzących w skład Instytutu. Koncentrują się one głównie na wytwarzaniu prototypów i stanowisk badawczych a także wykonywaniu zleconych ekspertyz wewnętrznych i zewnętrznych oraz prowadzenia określonych form produkcji wyrobów unikalnych.Instytut Budowy Maszyn realizuje szereg usług na zlecenie firm i zakładów:

 • Przyspieszone badania korozyjne i dobór warunków ochrony antykorozyjnej w płynach eksploatacyjnych;
 • Wytwarzanie powłok kompozytowych z metaliczną osnową i regulowanym składem fazowym;
 • Badanie powłok dyfuzyjnych (azotowanych, węgloazotowanych i nawęglanych);
 • Badanie składu chemicznego materiałów;
 • Badanie mikrostruktury materiałów;
 • Badania metalograficzne makroskopowe;
 • Badanie twardości i mikrotwardości;
 • Badania nieniszczące;
 • Wyznaczanie parametrów obróbki cieplnej;
 • Obróbka cieplna stopów metali;
 • Identyfikacja materiałów i wyznaczanie zamienników materiałowych;
 • Badania homologacyjne obejmujące określenie wytrzymałości zmęczeniowej obręczy stalowych i ze stopów lekkich, samochodowych kół jezdnych o rozmiarach od 13 ÷ 15". Wykonywane są one w oparciu o następujące normy:
  • FIAT 7.21055/01, PN-79/S-91240, PN-93/S-91240/03;
  • ISO 3006. Road Vehicles. Passenger car wheels. Test methods;
  • lub ustalenia indywidualne;
 • Badania tribologiczne różnych skojarzeń materiałowych w aspekcie zużywania;
 • Badania odporności na zużywanie różnych skojarzeń materiałowych przy tarciu płynnym;
 • Badania porównawcze olejów i smarów w warunkach zacierania;

Zakład Inżynierii Materiałowej
Zakład Technologii Mechanicznej
Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn