Prace badawcze

Działalność naukowa pracowników IBM

Poniżej zamieszczony został skrócony wykaz ważniejszych prac badawczych prowadzonych w Instytucie.Aktualnie prowadzone prace badawcze:

  • Badania odkształceń powierzchni kontaktowych walcowych połączeń skurczowych;
  • Energetyczne uwarunkowania tarcia i zużywanie metali;
  • Badania energetycznego aspektu wzrostu odporności metali na zużywanie w warunkach tarcia suchego i mieszanego;
  • Optymalizacja własności warstw azotowanych na stalach, staliwach i żeliwach;
  • Oddziaływanie struktury stopów żelaza na wytrzymałość i ciągliwość w zakresie temperatur +20°C÷80°C;
  • Utylitarne aspekty staliwa stopowego z kompleksem Cr-Mo-V-Cu;
  • Badania antyzużyciowych właściwości materiałów powłok w układach eksploatacyjnych;

Zakład Inżynierii Materiałowej
Zakład Technologii Mechanicznej
Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn