****

IBM jest Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym
firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.organizuje kursy z programowania i obsługi obrabiarek CNC ze sterowaniem iTNC w nowocześnie wyposażonym laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie oraz laboratorium komputerowym. Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu na firmowych drukach DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH., www.heidenhain.de


Terminy kursów do uzgodnienia


Zakres kursów obejmuje min. 36 godzin szkolenia w zakresie:


Lp. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia
1 Podstawy programowania iTNC
2 Programowanie zaawansowane
3 Programowanie obrabiarek pięcioosiowych
4 Zastosowanie dotykowej sondy pomiarowej
5 Specjalny zakres szkolenia do uzgodnienia


Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 048-361-7614, 7102, 7617


Koszt kursu dla grupy pięciu osób wynosi 10.800 zł.
Koszt osobowy uczestnictwa w kursie wynosi 2.160 zł


Wyłącznym Przedstawicielem w Polsce Firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. jest: "APS" Automatyka Przemysłowa Serwis, A. i E. Durańscy Z. i M. Gmaj Sp.j., ul. Włodarzewska 47, 02-384 Warszawa, http://www.apserwis.com.pl/
****
IBM organizuje również kursy z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie ze sterowaniem Sinumerik

Informacji udziela sekretariat IBM tel. 048-3617614.
****
Certyfikaty ukończenia kursów obsługi programów firmy Autodesk honorowane przez EMEA dla studentów

Od 15 grudnia 2006 roku na mocy umowy pomiędzy Politechnika Radomską a firmą AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia Wydziału Mechanicznego uczestniczący w zajęciach dydaktycznych z zakresu komputerowego wspomagania projektowania (CAD) na bazie oprogramowania firmy Autodesk, mają możliwość uzyskiwania certyfikatów Autodesk ukończenia szkoleń CAD, honorowanych przez EMEA*.

Obszary certyfikowania:
AutoCAD - Bazowy / Podstawowy; Średnio zaawansowany,
AutoCAD Mechanical - Bazowy / Podstawowy; Średnio zaawansowany,
Inventor - Bazowy / Podstawowy; Średnio zaawansowany, Specjalistyczny (Vault),
Inventor Professional - Bazowy / Podstawowy

Bliższe informacje - dr inż. Paweł Maciąg (IBM), mgr inż. Bogdan Noga (IMS), mgr inż. Karol Wrona (@CADemia AutoR KSI)© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn