Autoryzowany Partner SzkoleniowyZ przyjemnością informujemy, że niemiecka firma DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, producent jednych z najnowocześniejszych na świecie sterowań i systemów pomiarowych, nadała w dniu 04.10.2012 r. Instytutowi Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, jako pierwszemu w Polsce status Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego. Dzięki temu Instytut będzie ośrodkiem, uprawnionym do prowadzenia szkoleń dla technologów i operatorów obrabiarek CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN. Będzie również miał prawo do wydawania certyfikatów, używając oryginalnych druków tej Firmy. W imieniu firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. stosowny dokument wręczył Pan Thomas Zok z Niemiec (trzeci z lewej) oraz Pan Zbigniew Gmaj z APS(drugi z lewej) - przedstawiciel firmy w Polsce. Dokument odebrali: prof. Wojciech Blajer - Dziekan Wydziału Mechanicznego (pierwszy z lewej), dr inż. Zbigniew Siemiątkowski – pomysłodawca i twórca Laboratorium Obrabiarek CNC w Wydziale Mechanicznym (drugi z prawej) oraz dr inż. Andrzej Mazurkiewicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Budowy Maszyn (pierwszy z prawej). Otrzymany historyczny dokument przedstawiono pod zdjęciem.

Utrzymanie statusu Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego wymaga uczestniczenie przez osoby szkolące w specjalnych kursach dokształcających w Traunreut- siedzibie Firmy w Niemczech oraz zdania egzaminów: teoretycznego i praktycznego, potwierdzającego kwalifikacje Trenera.Niżej przedstawiono aktualny certyfikat Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego na lata 2015-2016 oraz certyfikaty dla KwalifikowanychTrenerów: dr inż. Zbigniewa Siemiątkowskiego i dr inż. Dmitrija Morozowa.


Aktualizację certyfikatów wręczył w imieniu Firmy HEIDENHAIN w dniu 20.10.2015r. na Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 w Wydziale Mechanicznym UTH w Radomiu Pan Zbigniew Gmaj z Firmy APS.

Na fotografii poniżej aktualizację certyfikatu Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego na lata 2015/2016 odbiera J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, a na następnym zdjęciu certyfikaty Kwalifikowanych Trenerów odbierają: dr inż. Dmitrij Morozow i dr inż. Zbigniew Siemiątkowski.


© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn