Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego jest najstarszym wydziałem Uczelni. Istnieje od roku akademickiego 1950/51. Od tego czasu wypromowano ok. 4000 inżynierów mechaników. Obecnie studenci kształcą się na kierunku "Mechanika i budowa maszyn" na wielu interesujących specjalnościach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

W zależności od rodzaju i typu studiów studenci mają do wyboru szereg atrakcyjnych i przydatnych w przyszłej pracy zawodowej specjalności. Treść i specjalności kształcenia uwzględniają potrzeby lokalne i odpowiadają zapotrzebowaniu ogólnokrajowego rynku pracy. Instytut współpracuje w tym zakresie z przodującymi instytucjami i zakładami. W zakładach tych i instytucjach studenci odbywają praktyki studenckie, a absolwenci znajdują interesującą i dobrze płatną pracę.
Pracownia komputerowa
wyposażona w najnowsze
oprogramowanie typu CAD/CAM/CAE

Klimatyzowana aula wykładowa w budynku
Instytutu


Studia na kierunku "Mechanika i budowa maszyn" zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu i szeroko rozumianego zaplecza motoryzacji. Program studiów obejmuje trzy grupy przedmiotów: podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne. Absolwenci, w zależności od obranej specjalności, znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego jako konstruktorzy lub technolodzy.Wykaz realizowanych specjalności:

 • Specjalności na studiach stacjonarnych I-go stopnia:

  Projektowanie i wytwarzanie maszyn
  Absolwenci specjalności "Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania maszyn" posiadają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu maszynowego. Oparte jest ono na gruntownej wiedzy zdobywanej w trzech grupach przedmiotów: podstawowych, kierunkowych technicznych i specjalistycznych. Są to m.in.: mechanika i wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, materiałoznawstwo, techniki wytwarzania, komputerowe metody konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, systemy CAD/CAM/CAE, bazy danych i sieci komputerowe, obrabiarki sterowane numerycznie, logistyka i organizacja produkcji.

  Studenci uzyskują wiedzę specjalistyczną z zakresu technologii budowy maszyn, komputerowych metod konstruowania i wytwarzania elementów maszyn, miernictwa, nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, systemów CAD z zasadami programowania, obrabiarek CNC z programowaniem, systemów CAM, projektowania procesów technologicznych, logistyki i organizacji produkcji oraz systemów zarządzania jakością.


 • Specjalności na studiach stacjonarnych II-go stopnia:

  Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania maszyn
  Absolwenci specjalności "Projektowanie i wytwarzanie maszyn" są przygotowani do podejmowania działalności inżynierskiej i gospodarczej związanej z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych - także związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Są również przygotowani do pracy w biurach przygotowania, zarządzania i rozwijania nowoczesnej produkcji przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych - w tym małych i średnich firm.

  Kształcenie oparte jest na współpracy z nowoczesnymi firmami przemysłu maszynowego dającymi solidne podstawy praktyczne podczas praktyk zawodowych, które powiązane z zajęciami teoretycznymi może sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy. Szczególny nacisk położono na wspomaganie informatyczne w całym procesie wytwarzania. Student wykorzystuje programy komputerowe zarówno do projektowania części oraz kształtowania wyrobu z wykorzystaniem nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie. W ramach specjalności studenci poznają programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, technologie specjalne kształtowania materiałów oraz sterowanie właściwościami warstwy wierzchniej wyrobów.

  Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych.


 • Specjalności na studiach niestacjonarnych I-go stopnia:

  Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
  Absolwenci specjalności "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie" są przygotowani do podejmowania działalności inżynierskiej i gospodarczej związanej z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych - także związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Powinni posiadać wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w zakresie:

  • konstrukcji obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • układów sterowania w obrabiarkach NC,
  • systemów CAD/CAM,
  • programowania obrabiarek CNC z różnymi układami sterowania, np.: Pronum, Sinumerik, Heidenhain, Fanuc i innych,
  • opracowania procesów technologicznych obróbki na obrabiarki sterowane numerycznie.
 • Specjalności na studiach niestacjonarnych II-go stopnia:

  Programowanie obrabiarek CNC
  Absolwenci specjalności "Programowanie centrów obróbkowych" uzyskują wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu maszynowego. Oparte jest ono na gruntownej wiedzy zdobywanej z następujących grup przedmiotów: podstawowych, uzupełniających i specjalistycznych. Są to m.in.: podstawy konstrukcji maszyn, materiały konstrukcyjne w budowie maszyn, techniki wytwarzania, komputerowe metody konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, systemy CAD/CAM/CAE, obrabiarki sterowane numerycznie z programowaniem, sterowanie procesów produkcyjnych.

  Studia pozwalają na poznanie nowoczesnych technologii wytwarzania części maszyn. Student wykorzystuje najnowocześniejsze programy komputerowe zarówno do projektowania części oraz kształtowania wyrobu z wykorzystaniem nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie.

  Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych.

  Inżynieria powierzchni
  Kształcenie studentów na specjalności "Inżynieria powierzchni" ma na celu nadanie im umiejętności racjonalnego projektowania i wytwarzania elementów maszyn w oparciu o najnowsze zdobycze nauki związanej z budową i eksploatacją maszyn, stosowaniem i eksploatowaniem warstw powierzchniowych i powłok.

  Obok wykorzystania w procesie kształcenia najnowszych osiągnięć w sferze typowych technik wytwarzania - obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, galwanicznej, natryskiwania cieplnego itp., realizuje się kształcenie studentów w zakresie technologii najnowszej generacji: laserowych, elektronowych, implantacyjnych CVD, PVD itp.

  Absolwenci specjalności są przygotowywani do pracy w różnych branżach gospodarki w sferze produkcji i usług, w zakresie projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych różnorodnych technik i technologii wytwarzania elementów maszyn, zarządzaniem i kierowaniem produkcją oraz badaniem, kontrolowaniem i weryfikowaniem jakością produkcji w branży przemysłu elektromaszynowego.

  Systemy kształtowania jakości
  Studia na specjalności "Systemy kształtowania jakości" przygotowują szczególnie w zakresie normy ISO 9001; 2000 "Systemy Zarządzania Jakością" i innych z nią związanych.

  Studenci zapoznają się z wiedzą niezbędną przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych a tym samym są przygotowani do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie. Program studiów jest szczególnie przydatny dla pracowników firm wdrażających u siebie systemy zarządzania jakością oraz przygotowujące się do auditu zewnętrznego. Podczas zajęć słuchacze poznają wszystkie aspekty zarządzania jakością oraz motywowania pracowników wszystkich szczebli do wdrożenia polityki jakości w przedsiębiorstwie. Będą w stanie samodzielnie zaplanować i przeprowadzić audyty wewnętrzne oraz wdrażać i oceniać poszczególne elementy systemu. Po zakończeniu cyklu wykładów i ćwiczeń możliwe jest uzyskanie certyfikatu po zdaniu egzaminu przed komisją firmy TÜV Akademia na auditora jakości co wiąże się z kosztem o równowartości ok.150 EURO.

  Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy z Politechniki Radomskiej a także praktycy posiadający uprawnienia TÜV Akademia.

  Technologia uzbrojenia
  Absolwenci specjalności "Technologia uzbrojenia" uzyskują wiedzę odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu maszynowego. Studia przygotowują w zakresie:

  • podstawowych zasad projektowania procesów technologicznych;
  • zasad organizacji produkcji i eksploatacji wyrobów;
  • montażu i badań wyrobów przemysłu zbrojeniowego;
  • systemów kształtowania jakości wyrobów;
  • zasad organizacji i ekonomiki produkcji oraz marketingu.

  Absolwenci posiadają pełne przygotowanie do pracy w jednostkach badawczych, zakładach przemysłu maszynowego jako konstruktorzy, technolodzy i organizatorzy produkcji również w zakresie wytwarzania wyrobów przemysłu zbrojeniowego.


Dwusemestralne studia podyplomowe

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - IX EDYCJA

Oficjalny patronat: koncern DMG Polska, SIEMENS, MITUTOYO, autoryzowany patrtner szkoleniowy firmy HEIDENHAIN - DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

IBM prowadzi dwusemestralne zaoczne studia podyplomowe na specjalności "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie".

Studia na specjalności "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie" adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, w szczególności wyższej technicznej, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę i kwalifikacje z zakresu:

 • obsługi i programowania centrów obróbczych ze sterowaniem HEIDENHAIN, FANUC, SIMUMERIK
 • korzystanie z sond pomiarowych RENISHAW
 • opracowania procesów obróbczych dla obrabiarek CNC
 • komputerowego wspomagania wytwarzania CAD/ CAM/ CAE
 • podstawowych zasad projektowania procesów technologicznych;
 • zasad organizacji produkcji i eksploatacji wyrobów;
 • montażu i badań wyrobów przemysłu zbrojeniowego;
 • systemów kształtowania jakości wyrobów;
 • zasad organizacji i ekonomiki produkcji oraz marketingu.


Zajęcia odbywają się w jednej z najnowocześniejszych w kraju Pracowni Obrabiarek Sterowanych Numerycznie wyposażonej w maszyny, urządzenia i oprogramowanie komputerowe przez następujące firmy: DMG, Famot Pleszew, Mitutoyo, PMP Poland, Renishaw, Sandvik, Siemens, Autodesk, MTS, NewTech Solutions, Nicom Computers, Premium Technology, Zalco. Na wyposażeniu laboratorium jest m.in. pięcioosiowe centrum frezarskie typu DMU40monoBLOCK ze sterrowaniem HEIDENHAIN iTNC530 z sondami OMP40 i NC4 firmy Renishaw, centrum tokarskie typu NEF400V3 ze sterowaniem Sinumerik 840D SL, urządzenie optyczne Microset 210VIO do pomiaru geometrii narzędzi skrawających oraz współrzędnościowa maszyna pomiarowa CNC Crysta firmy Mitutoyo. Dysponujemy również najnowszymi wersjami programów komputerowych: Autocad, Inventor, Mechanical Desktop, SolidWorks, MTS, MasterCam, EdgeCam, SolidCam, SprutCam i inne. Programowania obrabiarek uczą głównie technolodzy z przemysłu. W programie studiów przewidziane są również zajęcia laboratoryjne w nowoczesnych firmach produkcyjnych.

Studia trwają dwa semestry, prowadzone są systemem zaocznym (sobota-niedziela, 7 zjazdów w semestrze, łącznie realizowanych jest w roku ok. 270 godz. zajęć wykładowych, projektowych i laboratoryjnych). Warunkiem ich ukończenia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.

Opłaty:
-opłata rekrutacyjna - 85,00 zł
-opłata za 1 semestr - 2400,00 zł
-opłata za świadectwo - 30,00 zł


Kandydaci dokonują wpłat na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr rachunku - 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779
Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
z dopiskiem - ST. PODYPLOMOWE PROGRAM. OBRAB. STEROW. NUMER.--
Programowanie centrum frezarskiego
DMC635V

Pomiar przy pomocy współrzędnościowej
maszyny pomiarowej Crysta firmy Mitutoyo

Wymagane dokumenty:


Kontakt - sekretariat IBM© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn