UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
im. K. Pułaskiego


Wydział Mechaniczny


Instytut Budowy Maszyn

26-600 Radom, ul. Krasickiego 54


Dyrektor:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Opara, prof. zw.
tel.:+48 (48) 361 76 15
e-mail: mailto:tadeuszopara@civ.pl
Zastępca dyrektora:
dr inż. Wojciech Kucharczyk
tel.:+48 (48) 361 76 16
e-mail: wojciech.kucharczyk@uthrad.pl
Sekretariat:
mgr Dorota Koptas
tel.:+48 (48) 361 76 14
fax : +48 (48) 361 76 75
e-mail: ibm@uthrad.pl


ZAKŁADY:

Zakład Inżynierii Materiałowej
Kierownik:
dr inż. Wojciech Kucharczyk
tel.: +48 (48) 361-76-80


Zakład Technologii Mechanicznej
Kierownik:
dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
tel.: +48 (48) 361-76-17


Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn
e-mail: zpkmit@uthrad.pl
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. ndzw.
tel.: +48 (48) 361-76-81

DOJAZD DO INSTYTUTU BUDOWY MASZYN
Ostatnia aktualizacja 31-03-2014r
© Copyright 2008-2014, Instytut Budowy Maszyn